Lån av utstyr

DSJ låner ikke ut utstyr fom 2015 pga mangel på personell for utlevering og kontroll av utstyr ved tilbakelevering.

Under Julevsáme vahkko fins derimot mulighet for lån av madrasser o.l. for overnatting. Se informasjon under "Julevsáme vahkko" og Overnatting".Doajmma Siebrre Julevsábme (DSJ) - Logg inn
Nettstedet er levert av N Design AS - utforming av Petas Design