Om DSJ

DSJ - Doajmmasiebrre Julev-Sábme (org. nr. 881934442) er en fri, politisk og religiøs uavhengig lulesamisk barne- og ungdomsorganisasjon. DSJ legger til rette for og bidrar med aktiviteter til barn og unge i lulesamiske område på norsk side. 

Organisasjonen ble etablert i Måsske (Musken) i 1986 og fikk navnet Aktivitetslaget Oarjjevuodna (ALO), for bl.a å arrangere Hellmo Cup og andre aktiviteter, spesielt rettet mot samiske barn og unge i Oarjjevuodna (Hellmofjorden).

Etterhvert økte aktivitetene i organisasjonen og det ble behov for omorganisering. Navnet ble også endret til Doajmmasiebrre Julev-Sábme.

Hovedformålet er å styrke samiske barns og unges identitet, bl.a gjennom å arrangere sommeraktiviteter innen kultur, idrett og språk.

Doajmmasiebrre Julev-Sábme oversatt til norsk er "lulesamisk aktivitetsforening", hvor begrepet Julev-Sábme er det geografiske området for det lulesamiske språket på norsk side.

Doajmma Siebrre Julevsábme (DSJ) - Logg inn
Nettstedet er levert av N Design AS - utforming av Petas Design