Nyheter

Tysfjord 01.12.2017

 

UNGDOMSKVELD - TYSFJORDSAKENE

Onsdag 13. desember inviterer DSJ i samarbeid med Árran og Fylkesmannen til middag og samvær i forbindelse med rapporten om Tysfjordsakene som nylig ble presentert. Arrangementet er åpent for alle unge opp til 28 år, også ikke-medlemmer. I vårt lille samfunn er vi alle berørt av denne saken, og vi ønsker å skape en arena for unge i Tysfjord og omegn til å stille spørsmål, prate og lufte tankene. Lensmannen med fler vil være tilstede for å informere om saken. Vi starter med å servere middag i kantina på Árran kl. 17.00 og fortsetter med samvær frem til kl. 21.

 

*

 

Tysfjord 20.06.2017

 

KUNSTGRESSBANE TIL MUSKEN I SOMMER

I snart 10 år har DSJ - Doajmmasiebrre Julevsábme hatt en drøm, og jobbet målrettet mot dette. Drømmen er gått i oppfyllelse, nå blir det bygging av kunstgressbane i Musken! Takk til alle som har bidratt; Sámediggi - Sametinget og Tysfjord kommunes havbruksfond spesielt! Nå får snart alle anledning til å bidra, blir trolig dugnad i juli/aug, -vi kommer tilbake! Ses på banen til dugnad i år og til Julevsáme vahkko & HellmoCup neste år!

 

Prosjektleder i kunstgressgruppa i DSJ, Lars-Th. Kintel, sammen med Tysfjords ordfører Tor-Asgeir Johansen.

 

*

 

Tysfjord, 04.09.2015

 

GAVE TIL GAMMEPROSJEKTET FRA SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK1 NORD-NORGE

Tirsdag 2. september mottok den lulesamiske barne- og ungdomsorganisasjonen DSJ (DoajmmaSiebrre Julev-sàbme) kr. 60 000 til fullfinansiering av den planlagte gammen over Hellmobotn fra Sparebankstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge http://snnstiftelsene.no/sparebankstiftelsen

-        Dermed er fullfinansieringen av prosjektet på plass og når organisasjonen neste år kan feire 30-års jubileum for organisasjonen og 20-års jubileum for navnet. Da vil vi gjøre det med en ny, flott gamme i fjellene over Hellmobotn i Tysfjord kommune.  Vi er veldig stolte, sier leder Elena Paulsen.

Målet med prosjektet er å skape fjellglede og økt bruk av utmark blant barn, unge og voksne i regionen, gjennom å tilby komfortabel og sikker overnatting på fjellet. Prosjektet også skal bidra til verdiskaping i småskala samisk reiseliv og gi stolthet over samisk kultur hos nye generasjoner. 

–       Dette blir Nord-Saltens fineste overnattingssted, sier prosjektleder Martin Rimpi, som nå skal jobbe videre med Statskog og kommunen om selve plasseringa.

Bygginga vil arrangeres som kurs og den kjente gammebyggeren Sander Andersen skal stå for byggingen sommeren 2016. Gamma vil plasseres i høyfjellsområdet ved turstien mellom Gjerdalen og Hellmobotn og vil være åpent for allmenheten. Gamma vil være av høy kvalitet og bl.a. ha isolert gulv, senger, ovn og gassfyring samt eget vedskjul og utedo.

Det er første gang at Sparebankstiftelsen deler ut gave i dette markedsområdet. Og nettopp at prosjektet er åpent for allmenheten er av betydning for å kunne motta støtte fra dette fondet.

DSJ arrangerer i dag Julevsáme vahkko/Lulesamisk uke, som inkluderer HellmoCup i fotball, men planlegger å utvide tilbudet til fjellskole for barn og familier i den nye gamma fra 2017 av.

 

Prosjektet som har en kostnadsramme på 327 000 kroner. Nordland fylkeskommune har bidratt med kr. 62 000, Sametinget kr. 70 000, Ellingsen Seafood AS med kr. 5 000 og Bjørn Rasch-Tellefsen med kr. 5 000. Gaven fra Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge innebærer at prosjektet er fullfinansiert hva gjelder de betalbare kostnadene. Resterende av budsjettet omfatter verdi av dugnad.

 

Kontaktpersoner:

Leder i DSJ Elena Paulsen, epost: elena.paulsen@gmail.com, mob.: 901 84 744

Prosjektleder Martin Rimpi, epost: martin.rimpi@gmail.com, mob.: 995 06 195

Doajmma Siebrre Julevsábme (DSJ) - Logg inn
Nettstedet er levert av N Design AS - utforming av Petas Design