Medlemsmøter

Årsmøtet 2012 bestemte at vi skal begynne med medlemsmøter, for å gi medlemmene en arena der de kan ha en bedre dialog med styret. Vi håper dette er med på å skape flere prosjekter og arrangementer i regi av DSJ - ikke bare på sommeren, men også gjennom hele året!

Derfor ønsker vi å invitere medlemmene våre på medlemsmøter, som vi skal prøve å arrangere et par ganger i løpet av året.

Årsmøtet 2018 vil også invitere til medlemsmøter for å skape idéer.

DSJ-styret

Doajmma Siebrre Julevsábme (DSJ) - Logg inn
Nettstedet er levert av N Design AS - utforming av Petas Design