Julevsáme vahkko / Lulesamisk uke

Julevsáme vahkko arrangeres Måsken/i Musken Oarjjevuonan/i Hellmofjorden, Divtasvuodna suohkan/Tysfjord kommune, og Ájluovtan/på Drag.

 

DATO

6.-10.august 2019

 

PROGRAM:

Volleyballturnering

Fotballskole

HellmoCup

Duodje

Historisk foredrag om flyktningetrafikken under andre verdenskrig

Familiekonsert på Drag samfunnshus

 

 

Her er Måsske/Musken, omgitt av vakre omgivelser.


Fotograf: Rachel Nergård

 

Visjon

Julevsáme Vahkko skal være en alkoholfri arena der det jobbes aktivt for å lære samiske og norske barn og ungdom i regionen om lulesamisk språk, kultur og tradisjonskunnskap. Barn og unge kan delta i trygge omgivelser rundt samfunnsnyttige aktiviteter og kurs. Vi lever i en fantastisk landsdel full av gamle samiske tradisjoner, lærdom og historier! Dette ønsker vi skal bli en tradisjon.

 

Ideen med Julevsáme Vahkko

Ideen med prosjektet er å være en lulesamisk hendelse, en uke med språk, kultur og idrettsgleder. Uka skal inneholde aktiviteter og kurs som er rettet mot språk og kultur, og avsluttes med fotballskole for barn og unge, og den tradisjonelle samiske fotballturneringen Hellmo Cup, som for øvrig har blitt arrangert siden 1972.

 

Formålet

Formålet med prosjektet er å styrke og videreføre lulesamisk språk, kultur og tradisjoner. Lulesamisk språk er, og har vært, under sterkt press de siste årene. Formålet er også å gjøre noe positivt for bygda Musken og samfunnet rundt Hellmofjorden. Vi ønsker å være samfunnsbyggende og aktivitetsskapende gjennom et prosjekt som er trygt for barn og unge.  

 

VÅRE SPONSORER 2019:

 

FINANSIØRER:

Sametinget

Divtasvuodna suohkan/Tysfjord kommune

Doajmma Siebrre Julevsábme (DSJ) - Logg inn
Nettstedet er levert av N Design AS - utforming av Petas Design