Båtskyss

Her finner du en oversikt over dem du kan ta kontakt med ved behov av båtskyss under Julevsáme vahkko/Lulesamisk uke: 

Pris Musken-Drag: Avtales med båteier.

Reisetid: 25-30 min

Ta kontakt med:

Karl-Gunnar Mikkelsen, tlf: 951 08 604

Ivan Johnsen, tlf: 410 26 900

Oddmund Paulsen, tlf: 408 48734

 

 

Doajmma Siebrre Julevsábme (DSJ) - Logg inn
Nettstedet er levert av N Design AS - utforming av Petas Design