Båtskyss

Her finner du en oversikt over dem du kan ta kontakt med ved behov av båtskyss under Julevsáme vahkko/Lulesamisk uke: 

Pris: Avtales med båteier.

Reisetid Drag-Musken: ca. 25-35 min

Ta kontakt med:

Ronny Nergård, tlf: 993 41 013

Karl-Gunnar Mikkelsen, tlf: 951 08 604

Oddmund Paulsen, tlf: 408 48 734

 

 

Doajmma Siebrre Julevsábme (DSJ) - Logg inn
Nettstedet er levert av N Design AS - utforming av Petas Design