Aktivitetsplan 2019

Aktivitetsplanen for 2019 er:

Ungdomskonferanse, Hamarøyhallen, mars

Julevsáme vahkko/lulesamisk uke og HellmoCup Måsken/i Musken, august

Familiekonsert på Drag samfunnshus ifm. lulesamisk uke, august

Oppstart av Várreskåvllå/fjellskole i Tjudehårro, Hellmobotn, høsten 

 

Doajmma Siebrre Julevsábme (DSJ) - Logg inn
Nettstedet er levert av N Design AS - utforming av Petas Design